Indtrykkene på disse sider er udtryk for et overtryk der nogle gange opstår i min hjerne.

På mange af mine ture i naturen, specielt ved Ho Bugt, rundt i Marbæk Plantage og ikke mindst
på stranden ved Gulebjerg – resulterer overtrykket ofte i billeder og digte.

På disse sider har jeg valgt at vise nogle udtryk for dette overtryk.

Med venlig hilsen

Bent “Medvind” Sørensen